Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag

Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago

Labinska ulica 3 – Via Albona 3

52470 Umag-Umago, p.p. 1

tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924

e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr

 

KLASA: 601-01/23-02/04

URBROJ: 2105-5-12-3

Umag, 12. svibnja 2023.

 

 

Na temelju članka 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag objavljuje

 

 

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima

usvojenim na 22. sjednici Upravnog vijeća

 

 

Na 22. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag,  održanoj 9. svibnja 2023. godine doneseno je sljedeće:

 

  • 1) Odluka o usvajanju zapisnika s 21. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag
  • 2) Odluka o usvajanju Prijedloga Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece
  • 3) Odluka o o usvajanju Prijedloga 2. rebalansa Godišnjeg financijskog plana Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag za 2023. godinu

 

4)  Odluka o prestanku radnog odnosa po prijedlogu radnice V. H.

 

5) Odluka o izboru odgojitelja/ice po natječaju:

– na određeno vrijeme, do povratka radnice na rad, u punom radnom vremenu izabrana je Mihaela Griner

 

6) Odluka o izboru spremačice-servirke (m/ž) po natječaju:

– na određeno vrijeme, do povratka radnice na rad, u punom radnom vremenu izabrana je Zdenka Šuperina

 

7) Odluka o obustavi postupka natječaja  za popunu radnog mjesta stručnog suradnika- psihologa na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

 

8) Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelje/ice:

  • – 3 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

 

9) Odluka o prestanku radnog odnosa po prijedlogu radnice A. C.

 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                              Dražen Zagorec