PRVI RODITELJSKI SASTANCI za roditelje djece koji prvi puta kreću u jaslice ili vrtić, održati će se prema slijedećem rasporedu:
PONEDJELJAK 30. 08.
17.00 u PO “Duga” Školska 12
– za djecu upisanu u PO “Petar Pan”
– za djecu upisanu u PO “Duga”
PONEDJELJAK 30. 08.
18.30 u Centralnom vrtiću “Radost” Labinska 3
– za djecu upisanu u PO “Bambi”
UTORAK 31. 08.
18.00 u Centralnom vrtiću “Radost”
– za djecu upisanu u Centralni vrtić “Radost”
– za djecu upisanu u PO “Vjeverice” Bašanija
– za djecu upisanu u PO “Pčelice” Petrovija
– za djecu upisanu u PO “Murine”