Podaci ažurirani  22.02. 2018.

Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag

Školska ulica 12, 52470 Umag

OIB: 38723193831

 

Sukladno članku 28.stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine 120/16) objavljuje se

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

  1. I) Ugovori o javnoj nabavi
 

 

 

 

 

Predmet ugovora

Evidencijski broj nabave i broj objave Vrsta provedenog postupka javne nabave Datum sklapanja ugovora Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor o javnoj nabavi  i naziv podizvoditelja Konačni datum isporuke robe, pružanja usluga ili izvođenja radova Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi, te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
Nabava uredskog materijala jednostavna nabava 05.05.2017 29.843,18 kn 31.12.2017 NOVE ISTARSKE KNJIŽARE d.o.o. 31.12.2017 14.973,43 kn
Nabava svježe junetine i svinjetine jednostavna nabava 16.05.2017 87.420,00 kn 31.12.2017 MIRACOLO Obrt za trgovinu i usluge u cestovnom prometu 31.12.2017 38.004,33 kn
Nabava svježe piletine i puretine jednostavna nabava  

16.05.2017

 

55.287,50 kn

 

31.12.2017

Prehrambena industrija Vindija d.d.  

31.12.2017

20.221,48 kn
Nabava začinjenog i pripremljenog pilećeg i purećeg mesa jednostavna nabava 16.05.2017 25.906,25 kn 31.12.2017 Prehrambena industrija Vindija d.d. 31.12.2017 6.263,75 kn
Nabava suhomesnatih proizvoda i prerađevina jednostavna nabava 16.05.2017 45.544,38 kn 31.12.2017 MIRACOLO Obrt za trgovinu i usluge u cestovnom prometu 31.12.2017 27.238,68 kn
Nabava svježeg kruha, pekarskih proizvoda i kolača jednostavna nabava 16.05.2017 63.379,25 kn 31.12.2017 Mlinotest trgovina d.o.o. 31.12.2017 20.169,99 kn
Nabava mlijeka i mliječnih proizvoda jednostavna nabava 16.05.2017 84.956,50 kn 31.12.2017 Dukat d.d. 31.12.2017 61.274,44 kn
Nabava prehrambenih artikala široke potrošnje jednostavna nabava 16.05.2017 145.940,50 kn 31.12.2017 MIRACOLO Obrt za trgovinu i usluge u cestovnom prometu 31.12.2017 73.844,61 kn
Nabava svježeg voća jednostavna nabava 16.05.2017 174.682,50 kn 31.12.2017 Medil d.o.o. 31.12.2017 93.568,98 kn
Nabava svježeg povrća jednostavna nabava 16.05.2017 73.048,75 kn 31.12.2017 MIRACOLO Obrt za trgovinu i usluge u cestovnom prometu 31.12.2017 33.547,98 kn
Nabava smrznute ribe i ribljih proizvoda jednostavna nabava 16.05.2017 48.125,00 kn 31.12.2017 Meduza d.o.o. 31.12.2017 25.073,08 kn
 

Nabava lož ulja

jednostavna nabava 19.09.2017 108.840,00 kn 31.12.2017 INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. 31.12.2017 48.197,39 kn
  1. II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma
Redni broj  

 

 

Predmet ugovora

Evidencijski broj nabave i broj objave Vrsta provedenog postupka javne nabave Datum sklapanja OS-a/ ugovora Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora Rok na koji je sklopljen OS/ ugovor Naziv gospodarskog subjekta/ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor; naziv podizvoditelja Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova Konačni iznos plaćen temeljem ugovora, te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
Okvirni sporazum (OS) 1.  

Nabava motornog goriva Eurodiesel BS, Eurosuper 98+ i lož ulja

Ev. br.:2/13

2013/S 002-0049034

Otvoreni postupak 10.07.2013. 1.466.265,50 kn 10.07.2013. do 31.10.2014. CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a 1.1. 27.08.2013. 224.464,50

kn

27.08.2013. do 31.08.2014. CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. 31.08.2014. 165.993,17 kn
Okvirni sporazum (OS) 2.  

Objedinjena nabava za opskrbu električnom energijom

Ev.br.:  06-11/16-VV Otvoreni postupak 14.12.2016. 5.916.428,70 kn 4 godine RWE Energija d.o.o.
Hrvatski Telekom d.d.
 

Crodux plin d.o.o.

Ugovori sklopljeni temeljem OS-a 2.1. 16.12.2016. 12 mjeseci RWE Energija d.o.o. 31.12.2017 194.602,67 kn
2.2. 01.12.2017 12 mjeseci RWE Energija d.o.o.