Socijalne priče su posebne priče kojima je cilj djecu naučiti određene društvene vještine, kao npr. pravila ponašanja u nekim situacijama, razumijevanja tih situacija, rutina, događa, očekivanja okoline  i dr.. Korisne su svoj djeci, a posebno onoj koja slabije razumiju društvena pravila npr. djeca s autizmom, djeca s teškoćama socijalne komunikacije, ADHD-om itd. Proslijeđujemo jednu takvu priču s temom koronavirusa koju su izradile i nesebično ustupile stručnjakinje edukacijsko-rehabilitacijskog kutka “Mali vrtuljak”.

file:///D:/COVID%2019%20WEB%20OBJAVE/SOCIJALNA%20PRI%C4%8CA/Socijalna_pri%C4%8Da_koronavirus_Mali_Vrtuljak.pdf