Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag

Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago

Labinska ulica 3 – Via Albona 3

52470 Umag-Umago, p.p. 1

tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924

e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr

 

KLASA: 601-01/24-02/03

URBROJ: 2105-5-12-2

Umag, 27. svibnja 2024.

 

 

Na temelju članka 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag objavljuje

 

 

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima

usvojenim na 33. sjednici Upravnog vijeća

 

 

Na 33. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag,  održanoj 22. svibnja 2024. godine doneseno je sljedeće:

 

  • 1) Odluka o prethodnoj suglasnosti za sklapanje ugovora o kupoprodaji osobnog vozila

 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                              Dražen Zagorec