Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag

Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago

Labinska ulica 3 – Via Albona 3

52470 Umag-Umago, p.p. 1

tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924

e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr

 

KLASA: 601-01/24-02/04

URBROJ: 2105-5-12-3

Umag, 29. svibnja  2024.

 

 

Na temelju članka 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag objavljuje

 

 

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima

usvojenim na 34. sjednici Upravnog vijeća

 

 

Na 34. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag,  održanoj 27. svibnja 2024. godine doneseno je sljedeće:

 

  • 1) Odluka o usvajanju zapisnika s 32. sjednice i 33. sjednice (e-sjednice) Upravnog vijeća
  • 2) Odluka o usvajanju rebalansa Godišnjeg financijskog plana Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag za 2024. godinu.

 

  • 3) Odluka o rashodovanju dugotrajne imovine i sitnog inventara

 

 

  • 4) Odluka o obustavi postupka natječaja za popunu radnog mjesta zdravstvene voditeljice na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

 

 

  • 5) Odluka o obustavi postupka natječaja za popunu radnog mjesta stručnog suradnika- psihologa na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

 

 

  • 6) Odluka o raspisivanju natječaja za zdravstvenu voditeljicu (m/ž):
  • – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

 

  • 7) Odluka o raspisivanju natječaja za stručnog suradnika-psihologa (m/ž):
  • – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Dražen Zagorec