Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( ”Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14),  a sukladno Godišnjem financijskom planu Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag za 2015. godinu, Upravno vijeće na sjednici održanoj 12. studenoga 2015. godine donosi

 

2. IZMJENE I DOPUNE  PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU

 

 

Članak 1.

 

U Tablicu u članku 2. Plana nabave Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag za 2015. godinu, KLASA: 602-02/14-01/05, URBROJ: 2105/05-14/01-14-8, od 22. prosinca 2014. godine, odnosno u članku 1. u Tablicu 1. Izmjena i dopuna Plana nabave  Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag za 2015. godinu, KLASA: 400-09/15-01/01, URBROJ: 2105/05-14-01-15-1, od 19. svibnja 2015. godine,  unose se sljedeće izmjene i dopune(označene crvenom bojom):

 

 

 

 

 

Rb.

 

Naziv predmeta nabave

 

 

Evidencijski

broj

 

Procijenjena

vrijednost

nabave

(iznos bez

PDV-a)

 

Planirana

sredstva
(iznos s

PDV-om)

 

Odabrani

postupak

 

Pragovi:

bagatelna nabava

nabava MV

ili nabava VV

 

Ugovor ili okvirni sporazum

 

Planirani

datum

početka

postupka

javne

nabave

 

 

Planirano trajanje ugovora o JN ili OS

 

1. Namirnice

 

1.1.

 

Svježi kruh i pekarski proizvodi

 

 

80.010,00 kn

 

 

92.410,50 kn

 

 

 

bagatelna nabava

 

 

   

 

 

1.2. Voće i povrće

 

1.2.1.

 

Svježe voće

 

160.000,00 kn

 

200.000,00 kn

bagatelna nabava  

 

 

 

 

1.2.2.

 

Svježe povrće

 

68.500,00 kn

 

85.625,00 kn

bagatelna nabava  

 

 
 

1.2.3.

 

Smrznuto voće i povrće

 

11.000,00 kn

 

13.750,00 kn

bagatelna nabava  
 

1.2.4.

 

Konzervirano povrće

 

15.500,00 kn

 

19.375,00 kn

bagatelna nabava  
 

1.2.5.

 

Prerađevine voća

 

8.500,00 kn

 

10.625,00 kn

bagatelna nabava  
 

1.3. Meso i mesne prerađevine

 

1.3.1.

 

Svježa junetina i teletina

 

 

 

 

 

80.500,00 kn

 

 

100.625,00 kn

 

 

bagatelna nabava  

 

 

 

 

1.3.2.

 

Svježa svinjetina i janjetina

 

7.700,00 kn

 

9.625,00 kn

bagatelna nabava  

 

 

1.3.3.

 

Svježe piletina i puretina

 

 

 

17.984,00 kn

 

22.480,00 kn

 

 

bagatelna nabava  

 

 

 

 

1.3.4.

 

Začinjeno i pripremljeno meso

 

20.940,00 kn

 

26.175,00 kn

bagatelna nabava  
 

1.3.5.

 

Suhomesnati proizvodi i prerađevine

 

 

28.594,00 kn

 

35.742,50 kn

 

bagatelna nabava  

 

 

 

 

1.4.

 

Mlijeko i mliječni proizvodi

 

99.286,90 kn

 

121.456,63 kn

 

 

bagatelna nabava  

 

 

 

 

 

 

1.5.

 

Smrznuta riba i riblji proizvodi

 

 

 

 

30.466,00 kn

 

38.082,50 kn

 

 

 

bagatelna nabava  

 

 
 

1.6.

 

Prehrambeni artikli široke potrošnje

 

 

 

 

 

 

110.000,00 kn

 

 

137.500,00 kn

bagatelna nabava  

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

Električna energija

   

 

157.000,00 kn

 

 

196.250,00 kn

 

   

bagatelna nabava

   

 

 

 

 

3.

 

Lož ulje

 

   

92.248,00 kn

 

117.810,00 kn

 

bagatelna nabava

     
 

4.

 

 

4.1.

 

Nabava didaktičkog potrošnog materijala

 

Likovni materijal

 

 

 

 

 

48.000,00 kn

 

 

 

 

60.000,00 kn

 

 

 

bagatelna nabava

 

 

 

5.

 

5.1.

 

5.2.

 

Uredski materijal

 

Papiri, registratori, bilježnice i ostalo

Toneri za printere

 

 

 

 

34.400,00 kn

 

 

 

43.000,00 kn

 

 

 

bagatelna nabava

 

 

 

6.

 

Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje

 

 

 

 

 

 

85.000,00 kn

 

 

106.250,00 kn

 

 

 

bagatelna nabava  

 

 

7.

 

Didaktika

 

55.200,00 kn

 

69.000,00 kn

 

 

 

bagatelna nabava

8.

 

 

8.1.

 

 

8.2.

 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

 

Servisiranje klima uređaja

 

Postavljanje ograde oko Centralnog vrtića

 

 

 

 

 

7.200,00 kn

 

 

10.635,00 kn

 

 

 

 

 

 

9.000,00 kn

 

 

13.293,75 kn

 

 

 

 

 

 

bagatelna nabava

 

9.

 

 

 

Literatura

 

 

 

 

19.200,00 kn

 

 

 

 

24.000,00 kn

 

   

bagatelna nabava

 

10.

 

Radna odjeća

 

 

 

30.400,00 kn

 

38.000,00 kn

   

bagatelna nabava

 

11.

 

Usluge iz područja zaštite na radu i zaštite od požara

 

18.960,00 kn

 

23.700,00 kn

   

bagatelna nabava

 

12.

 

12.1.

 

 

12.2.

 

12.3.

 

Oprema za ostale namjene

 

Nabava profesionalne perilice za rublje za Centralni vrtić

Nabava profesionalne perilice za suđe za PO “Cvrčak”

 

Nabava profesionalne sušilice za rublje za Centralni vrtić

 

 

 

17.721,00 kn

 

15.052,50 kn

 

 

15.783,00 kn

 

 

 

22.151,25 kn

 

18.815,63 kn

 

 

19.728,75 kn

 

 

 

 

bagatelna nabava

 

 

 

 

 

 

 

13.

13.1.

Oprema za održavanje i zaštitu

Postavljanje videonadzora u CV “Duga”, PO”Vjeverice i PO “Bambi”

 

 

29.078,12 kn

 

36.347,65 kn

bagatelna nabava

 

 

Sve nabave roba iz prethodnog stavka ovog članka izvršavat će se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

 

Članak 2.

Ova dopuna Plana stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja.

 

 

KLASA: 400-09/15-01/05

URBROJ: 2105/05-14-01-15-1

Umag, 12. studenoga 2015.

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Slavica Renko