2. Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( ”Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14),  a sukladno Godišnjem financijskom planu Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag za 2015. godinu, Upravno vijeće na sjednici održanoj 12. studenoga 2015. godine donosi   2. IZMJENE I DOPUNE  PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU     Članak 1.…

Izmjene i dopune plana nabave za 2015. Godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( ”Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14),  a sukladno Godišnjem financijskom planu Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag za 2015. godinu, Upravno vijeće na sjednici održanoj 19. svibnja 2015. godine donosi   IZMJENE I DOPUNE  PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU     Članak 1.  …