Financijski plan 2021.

46 – USKLAĐEN FINANCIJSKI PLAN 2021 SA USVOJENIM NA GV – PO POZICIJAMA   Preuzmite ovaj dokument na svoje računalo ovdje: FINANCIJSKI PLAN 2021   47 – USKLAĐEN FINANCIJSKI PLAN 2021 SA USVOJENIM – TREĆA RAZINA   Preuzmite ovaj dokument na svoje računalo ovdje: FINANCIJSKI PLAN 2021   48 – USKLAĐENA PROJEKCIJA PLANA 2021 -…