Natječaj za popunu radnih mjesta odgojitelja (m/ž)

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag/Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago raspisuje   NATJEČAJ za popunu radnih mjesta odgojitelja (m/ž)   3 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme,…

Obavijest o izboru kandidata po natječaju

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3, 52470 Umag-Umago, p.p. 1 tel: ( 052 )  741 718,  634 908, fax: ( 052 ) 742 924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr KLASA:112-01/21-01/09 URBROJ: 2105/05-12-02-21-8 Umag, 6. listopada 2021.   Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (…

Godišnje izvješće predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag za ped. 2020/21. g.

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3 – 52470 Umag tel: (052) 741-718, 634-908, fax: (052) 742-924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr KLASA: 601-02/21-01/03 URBROJ: 2105/05-12-02-21-1   Umag, 30. kolovoza 2021.   GODIŠNJE IZVJEŠĆE PREDŠKOLSKE USTANOVE DJEČJI VRTIĆ I JASLICE „DUGA“ UMAG ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020/21.        …

Obavijest o izboru kandidata po natječaju

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3, 52470 Umag-Umago, p.p. 1 tel: ( 052 )  741 718,  634 908, fax: ( 052 ) 742 924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr KLASA:112-01/21-01/08 URBROJ: 2105/05-12-02-21-6 Umag, 6. rujna 2021.   Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (…

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 vezano uz rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. (26/08/2021)

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 VEZANO UZ RAD PREDŠKOLSKIH USTANOVA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022. Namjena Ove upute odnose se na rad ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (dalje u tekstu: vrtić) te ustanova osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja (dalje u tekstu: škola). Rad u dječjem vrtiću…

Natječaj za popunu radnih mjesta odgojitelja (m/ž)

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag/Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago raspisuje   NATJEČAJ za popunu radnih mjesta odgojitelja (m/ž)   2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme,…

OBAVIJEST PRVI RODITELJSKI SASTANCI

PRVI RODITELJSKI SASTANCI za roditelje djece koji prvi puta kreću u jaslice ili vrtić, održati će se prema slijedećem rasporedu: PONEDJELJAK 30. 08. 17.00 u PO “Duga” Školska 12 – za djecu upisanu u PO “Petar Pan” – za djecu upisanu u PO “Duga” PONEDJELJAK 30. 08. 18.30 u Centralnom vrtiću “Radost” Labinska 3 -…