Godišnje izvješće predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag za ped. 2020/21. g.

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3 – 52470 Umag tel: (052) 741-718, 634-908, fax: (052) 742-924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr KLASA: 601-02/21-01/03 URBROJ: 2105/05-12-02-21-1   Umag, 30. kolovoza 2021.   GODIŠNJE IZVJEŠĆE PREDŠKOLSKE USTANOVE DJEČJI VRTIĆ I JASLICE „DUGA“ UMAG ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020/21.        …