UPISI U PEDAGOŠKU 2023/24. GODINU

Na temelju članka 14. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece Povjerenstvo za provedbu upisa u dječje vrtiće Grada Umaga – Umago objavljuje POZIV NA REDOVNE UPISE DJECE U DJEČJE VRTIĆE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024. za predškolske ustanove čiji je osnivač Grad Umag-Umago: 1. Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag 2. Talijanski dječji vrtić “Vrtuljak”…