Rješenje o rezultatima redovnih upisa djece 2023/24. godinu

OBAVIJEST RODITELJIMA/SKRBNICIMA PRIMLJENE DJECE   Roditelji/skrbnici djece koja su primljena u Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag bit će telefonskim putem obaviješteni o terminu inicijalnog razgovora sa stručnom službom vrtića na koji moraju dovesti dijete i donijeti ispunjeni obrazac za inicijalni razgovor.  Obrazac se može preuzeti u Centralnom vrtiću “Radost”, Labinska ulica 3, Umag ili…

Obrazac za inicijalni intervju

UPUTE ZA INICIJALNI RAZGOVOR   Cilj inicijalnog razgovora je stjecanje uvida u psihofizički status djeteta na temelju procjena roditelja/skrbnika, priložene dokumentacije i zapažanja stručnih suradnika o ponašanju djeteta tijekom inicijalnog razgovora, a kako bi se djetetu osiguralo kvalitetnije uključivanje u odgojno-obrazovnu skupinu.   Podaci u ovom obrascu ne utječu na redoslijed za ostvarivanje prednosti pri…

UPISI U PEDAGOŠKU 2023/24. GODINU

Na temelju članka 14. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece Povjerenstvo za provedbu upisa u dječje vrtiće Grada Umaga – Umago objavljuje POZIV NA REDOVNE UPISE DJECE U DJEČJE VRTIĆE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024. za predškolske ustanove čiji je osnivač Grad Umag-Umago: 1. Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag 2. Talijanski dječji vrtić “Vrtuljak”…

Upisi za ped. god. 2022/23.

JAVNA OBJAVA UPISA 26.04.2022 Slijede dokumenti za upis: Popis dokumenata za upis: DOKUMENTI ZA UPIS Zahtjev za upis – ispunjava se u 2 primjerka: PREUZMITE ZAHTJEV NA SVOJE RAČUNALO Inicijalni upitnik – ispunjava se 1 primjerak:  PREUZMITE UPITNIK NA SVOJE RAČUNALO Oglas o upisu: PREUZMITE OGLAS_O_UPISU NA SVOJE RAČUNALO

Dokumentacija potrebna za upis djeteta u Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag

Ispunjen zahtjev za upis, u dva primjerka, Preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika, ili uvjerenja o prebivalištu Preslik rodnog lista djeteta Ostale dokaze temeljem kojih dijete ostvaruje prednost pri upisu: elektronički zapis o radnopravnom statusu s HZMO-a ili dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti – rješenje, obrtnica / dokaz o statusu poljoprivrednika – za oba roditelja troje ili…

Pravilnik o upisu djece

Na temelju članka 35. stavak 1. alineja 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( “Narodne novine” broj 10/97., 107/07) i članka 46. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag – Scuola materna e asilo nido “Arcobaleno” Umago, a nakon prethodne suglasnosti Gradskog vijeća Grada Umaga, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica “Duga”…