Rješenje o rezultatima redovnih upisa djece 2023/24. godinu

OBAVIJEST RODITELJIMA/SKRBNICIMA PRIMLJENE DJECE   Roditelji/skrbnici djece koja su primljena u Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag bit će telefonskim putem obaviješteni o terminu inicijalnog razgovora sa stručnom službom vrtića na koji moraju dovesti dijete i donijeti ispunjeni obrazac za inicijalni razgovor.  Obrazac se može preuzeti u Centralnom vrtiću “Radost”, Labinska ulica 3, Umag ili…

Obrazac za inicijalni intervju

UPUTE ZA INICIJALNI RAZGOVOR   Cilj inicijalnog razgovora je stjecanje uvida u psihofizički status djeteta na temelju procjena roditelja/skrbnika, priložene dokumentacije i zapažanja stručnih suradnika o ponašanju djeteta tijekom inicijalnog razgovora, a kako bi se djetetu osiguralo kvalitetnije uključivanje u odgojno-obrazovnu skupinu.   Podaci u ovom obrascu ne utječu na redoslijed za ostvarivanje prednosti pri…