Zaključci sa 28. sjednice Upravnog vijeća

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3 – Via Albona 3 52470 Umag-Umago, p.p. 1 tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr   KLASA: 601-01/23-02/10 URBROJ: 2105-5-12-3 Umag, 4. listopada 2023.     Na temelju članka 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN…

Zaključci sa 27. sjednice Upravnog vijeća

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3 – Via Albona 3 52470 Umag-Umago, p.p. 1 tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr   KLASA: 601-01/23-02/09 URBROJ: 2105-5-12-3 Umag, 25. rujna 2023.     Na temelju članka 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN…