Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag

Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago

Labinska ulica 3 – Via Albona 3

52470 Umag-Umago, p.p. 1

tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924

e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr

 

KLASA: 601-01/23-02/10

URBROJ: 2105-5-12-3

Umag, 4. listopada 2023.

 

 

Na temelju članka 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag objavljuje

 

 

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima

usvojenim na 28. sjednici Upravnog vijeća

 

 

Na 28. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag,  održanoj 28. rujna 2023. godine doneseno je sljedeće:

 

  • 1) Odluka o usvajanju zapisnika s 27. sjednice Upravnog vijeća
  • 2) Odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag za pedagošku 2023./2024. godinu.
  • 3) Odluka o usvajanju Prijedloga Godišnjeg financijskog plana DVJ „Duga“ Umag za 2024. godinu.

 

4) Odluka o  prestanku radnog odnosa zbog odlaska u mirovinu po prijedlogu radnice S. K.

 

  • 5) Odluka o prestanku radnog odnosa zbog odlaska u mirovinu po prijedlogu radnice G. G.

 

6) Odluka o  prestanku radnog odnosa po prijedlogu radnice S. K.

 

7) Odluka o raspisivanju natječaja za spremačicu/servirku (m/ž):

–  1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

 

8) Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelje/ice:

–  2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Dražen Zagorec