Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag

Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago

Labinska ulica 3 – Via Albona 3

52470 Umag-Umago, p.p. 1

tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924

e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr

 

KLASA: 601-01/23-02/09

URBROJ: 2105-5-12-3

Umag, 25. rujna 2023.

 

 

Na temelju članka 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag objavljuje

 

 

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima

usvojenim na 27. sjednici Upravnog vijeća

 

 

Na 27. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag,  održanoj 31. kolovoza 2023. godine doneseno je sljedeće:

 

  • 1) Odluka o usvajanju zapisnika s 26. sjednice Upravnog vijeća
  • 2) Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća predškolske ustanove za pedagošku 2022./2023. godinu.
  • 3) Odluka o raspisivanju natječaja za stručnog suradnika-psihologa (m/ž):
  • – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

 

                                                                       PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Dražen Zagorec