Obavijest o izboru kandidata po natječaju

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Školska ulica 12 – 52470 Umag ( Umago ), p.p. 1 tel/fax: ( 052 )  741 718, 742 924, 720 153 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr KLASA:112-01/17-01/20 URBROJ: 2105/05-14-02-17-20 Umag, 4. listopada 2017.   Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (…

Natječaj: Kućni majstor

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag/Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago raspisuje   NATJEČAJ za popunu radnog mjesta kućnog majstora-rukovatelja centralnog grijanja (m/ž)   1 izvršitelj/ica na neodređeno…

Obavijest kandidatima odgojitelji

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Školska ulica 12 – 52470 Umag ( Umago ), p.p. 1 tel/fax: ( 052 ) 741 718, 742 924, 720 153 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr KLASA:112-01/17-01/15 URBROJ: 2105/05-14-02-17-16 Umag, 28. lipnja 2017.   Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (…

Obavijest kandidatima kuhar

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Školska ulica 12 – 52470 Umag ( Umago ), p.p. 1 tel/fax: ( 052 ) 741 718, 742 924, 720 153 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr KLASA:112-01/17-01/16 URBROJ: 2105/05-14-02-17-6 Umag, 28. lipnja 2017.   Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (…