Vodič za roditelje s teškoćama u razvoju

Ovaj vodič pokušava odgovoriti na neka od najčešćih pitanja koje roditelj ima kada se djetetu dijagnosticira teškoća. Nastao je temeljem iskustava roditelja djece s teškoćama u razvoju, ujedinjenih u ljubavi prema svojoj djeci i želji da im pruže svaku moguću priliku za sretan i produktivan život. Čitanje ovog teksta može biti korisno svakom roditelju jer…

Dijete od 5 do 7 godina

Iz priručnika Branke Starc i sur.: “Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi“ – Priručnik za odgojitelje, roditelje i sve koji odgajaju djecu predškolske dobi, Golden marketing-Tehnička knjiga, 2004., Zagreb   DIJETE U DOBI OD 3 DO 4 GODINE U četvrtu godinu dijete ulazi uravnoteženo i prilično sigurno u sebe i svoju okolinu. U…

Dijete od 3 do 5 godina

Iz priručnika Branke Starc i sur.: “Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi“ – Priručnik za odgojitelje, roditelje i sve koji odgajaju djecu predškolske dobi, Golden marketing-Tehnička knjiga, 2004., Zagreb   DIJETE U DOBI OD 3 DO 4 GODINE U četvrtu godinu dijete ulazi uravnoteženo i prilično sigurno u sebe i svoju okolinu. U…

Konvencija o pravima djeteta

Konvencija je pravni dokument koji ima snagu zakona, a određuje položaj djece i mladih u društvu. Ovaj je dokument prihvaćen na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda 20. studenoga 1989. i danas predstavlja najprihvaćeniji međunarodni dokument o ljudskim pravima ikada donesen. Gotovo sve države svijeta, a među njima i Hrvatska, potpisale su Konvenciju i time se obavezale…

Odvikavanje od pelena

Kada dijete više ne treba ni dnevnu ni noćnu pelenu, dajte mu do znanja kakav veliki korak je napravilo. Možete mu dozvoliti da samo pokloni preostale pelene prijateljima koji imaju mlađe dijete ili ga nagradite željenom igračkom.   Važno: Ako krećete sa odvikavanjem od pelena, svakako se o tome posavjetujte i sa odgojiteljima, te se…

Prava djece razvedenih roditelja

Ja sam dijete razvedenih roditelja. Ove istine smatram očitima:   Imam pravo da me oslobodite svojih sukoba i neprijateljstava. Kada se preda mnom međusobno vrijeđate, to mi razdire dušu. Ne stavljajte me u sredinu i nemojte me okretati protiv drugog roditelja. Ne otežavajte mi svojim problemima u odnosu – vaši su, a ne moji. Imam…