1. Ispunjen zahtjev za upis, u dva primjerka,
 2. Preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika, ili uvjerenja o prebivalištu
 3. Preslik rodnog lista djeteta
 4. Ostale dokaze temeljem kojih dijete ostvaruje prednost pri upisu:
  • elektronički zapis o radnopravnom statusu s HZMO-a ili dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti – rješenje, obrtnica / dokaz o statusu poljoprivrednika – za oba roditelja
  • troje ili više djece u obitelji – preslike rodnih listova za ostalu djecu u obitelji,
  • ukoliko primate dječji doplatak – Rješenje o primanju istoga ili bankovni izvadak zadnje uplate ili potvrda od HZMO-A o primanju dječjeg doplatka
  • liječničku potvrdu specijaliste ili liječnika primarne zdravstvene zaštite o težoj bolesti roditelja, odnosno djeteta, odnosno rješenje o stupnju invalidnosti,
  • ukoliko se radi o djetetu s teškoćama u razvoju – preporuku ili rješenje ovlaštenog organa ili službe za djecu s teškoćama u razvoju,
  • za razvedene roditelje – pravomoćnu presudu o razvodu braka
  • ukoliko ste samohrani roditelji, potvrdu Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu,
  • ukoliko je djetetova obitelj u teškim materijalnim i socijalnim prilikama – potvrdu Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu,
  • druge dokaze kojima se dokazuje prednost pri upisu djeteta u Vrtić (npr. uvjerenje o prebivalištu djeteta na području grada Umaga)
 1. Obrazac Inicijalnog intervjua treba podignuti zajedno s upisnom dokumentacijom, donjeti ispunjen na upise.
 2. Potvrdu nadležnog liječnika (karton cijepljenja i potvrdu o sistematskom pregledu djeteta) roditelji – skrbnici su dužni ishodovati do 31. kolovoza 2018. godine, te je predati višoj medicinskoj sestri

VAŽNO!

 

 • Prima se samo potpuna dokumentacija – jednom predani dokumenti neće se nadopunjavati
 • Dokumentacija predana izvan roka neće se razmatrati
 • Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag može se pročitati na web stranici www.duga-vrtic.hr:https://duga-vrtic.hr/vazeci-pravilnik-o-upisima/

 

PREDAJA DOKUMENATA ZA UPISE:  

 1. – 11. svibanj 2018. 9.00 – 17.00 sati (nije potrebno voditi dijete)

Vrtić Radost, Labinska 3

 

® Kod predaje dokumenata dogovara se termin za razgovor sa stručnim timom vrtića na kojem treba uz dijete biti prisutan barem jedan roditelj

 

Odgovori

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment