1. Ispunjen zahtjev za upis, u dva primjerka,
 2. Preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika, ili uvjerenja o prebivalištu
 3. Preslik rodnog lista djeteta
 4. Ostale dokaze temeljem kojih dijete ostvaruje prednost pri upisu:
  • elektronički zapis o radnopravnom statusu s HZMO-a ili dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti – rješenje, obrtnica / dokaz o statusu poljoprivrednika – za oba roditelja
  • troje ili više djece u obitelji – preslike rodnih listova za ostalu djecu u obitelji,
  • ukoliko primate dječji doplatak – Rješenje o primanju istoga ili bankovni izvadak zadnje uplate ili potvrda od HZMO-A o primanju dječjeg doplatka
  • liječničku potvrdu specijaliste ili liječnika primarne zdravstvene zaštite o težoj bolesti roditelja, odnosno djeteta, odnosno rješenje o stupnju invalidnosti,
  • ukoliko se radi o djetetu s teškoćama u razvoju – preporuku ili rješenje ovlaštenog organa ili službe za djecu s teškoćama u razvoju,
  • za razvedene roditelje – pravomoćnu presudu o razvodu braka
  • ukoliko ste samohrani roditelji, potvrdu Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu,
  • ukoliko je djetetova obitelj u teškim materijalnim i socijalnim prilikama – potvrdu Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu,
  • druge dokaze kojima se dokazuje prednost pri upisu djeteta u Vrtić (npr. uvjerenje o prebivalištu djeteta na području grada Umaga)
 1. Obrazac Inicijalnog intervjua treba podignuti zajedno s upisnom dokumentacijom, donjeti ispunjen na upise.
 2. Potvrdu nadležnog liječnika (karton cijepljenja i potvrdu o sistematskom pregledu djeteta) roditelji – skrbnici su dužni ishodovati do 31. kolovoza 2018. godine, te je predati višoj medicinskoj sestri

VAŽNO!

 

 • Prima se samo potpuna dokumentacija – jednom predani dokumenti neće se nadopunjavati
 • Dokumentacija predana izvan roka neće se razmatrati
 • Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag može se pročitati na web stranici www.duga-vrtic.hr:https://www.duga-vrtic.hr/vazeci-pravilnik-o-upisima/

 

PREDAJA DOKUMENATA ZA UPISE:  

 1. – 11. svibanj 2018. 9.00 – 17.00 sati (nije potrebno voditi dijete)

Vrtić Radost, Labinska 3

 

® Kod predaje dokumenata dogovara se termin za razgovor sa stručnim timom vrtića na kojem treba uz dijete biti prisutan barem jedan roditelj