Dokumentacija potrebna za upis djeteta u Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag

Ispunjen zahtjev za upis, u dva primjerka, Preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika, ili uvjerenja o prebivalištu Preslik rodnog lista djeteta Ostale dokaze temeljem kojih dijete ostvaruje prednost pri upisu: elektronički zapis o radnopravnom statusu s HZMO-a ili dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti – rješenje, obrtnica / dokaz o statusu poljoprivrednika – za oba roditelja troje ili…