PLAN NABAVE
Naziv naručitelja: Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag
Godina: 2018
Rbr Evidencijski broj nabave Predmet nabave Brojčana oznaka premeta nabave iz CPV-a Procijenjena vrijednost nabave (u kunama) Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave) Posebni režim nabave Predmet podijeljen na grupe Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma Vrijedi od Vrijedi do Napomena Status promjene
1 JEDN-1/2018 SVJEŽI KRUH I PEKARSKI PROIZVODI 15612500-6 38.000,00 Postupak jednostavne nabave 04.01.2018
2 JEDN-2/2018 SVJEŽE VOĆE I POVRĆE 03220000-9 199.500,00 Postupak jednostavne nabave 04.01.2018
3 JEDN-3/2018 MESO I MESNE PRERAĐEVINE 15110000-2 190.000,00 Postupak jednostavne nabave 04.01.2018
4 JEDN-4/2018 MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI 15550000-8 73.000,00 Postupak jednostavne nabave 04.01.2018
5 JEDN-5/2018 RIBA I RIBLJI PROIZVODI 15229000-9 46.000,00 Postupak jednostavne nabave 04.01.2018
6 JEDN-6/2018 PREHRAMBENI ARTIKLI ŠIROKE POTROŠNJE 15800000-6 117.000,00 Postupak jednostavne nabave 04.01.2018
7 JEDN-7/2018 DIDAKTIČKI POTROŠNI MATERIJAL 30194300-8 69.000,00 Postupak jednostavne nabave 04.01.2018
8 JEDN-8/2018 UREDSKI MATERIJAL 30192000-1 23.000,00 Postupak jednostavne nabave 04.01.2018
9 JEDN-9/2018 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 39830000-9 69.000,00 Postupak jednostavne nabave 04.01.2018
10 JEDN-10/2018 DIDAKTIKA 37520000-9 69.000,00 Postupak jednostavne nabave 04.01.2018
11 JEDN-11/2018 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 44190000-8 24.000,00 Postupak jednostavne nabave 04.01.2018
12 JEDN-12/2018 ZDRAVSTVENE USLUGE 85140000-2 43.000,00 Postupak jednostavne nabave 04.01.2018
13 JEDN-13/2018 Usluga čišćenja ureda 90919200-4 75.000,00 Postupak jednostavne nabave 11.04.2018 Dodana
14 JEDN-14/2018 Usluge osiguranja 66100000-1 120.000,00 Postupak jednostavne nabave 11.04.2018 Dodana
Datum zadnje izmjene plana: 11.04.2018 11:18
Datum objave plana nabave: 04.01.2018 09:13