Predavanje o važnosti cijepljenja u dječjoj dobi

 

U četvrtak 09. veljače u dvorani Centralnog vrtića održano je predavanje Cijepljenje – zašto se cijepimo?, koje je za više od 50 stručnih radnika vrtića „Duga“ i „Girotondo“ održao dr. med. Damir Leka, spec. epidemiologije, Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Dr. Leka volonterski se odazvao pozivu stručne službe vrtića „Duga“ kako bi održao ovo stručno predavanje. Potreba se javila zbog činjenice da se u dječje vrtiće upisuju isključivo redovito procijepljena djeca, a u trendu je povećan broj neprocijepljene djece, kako u EU, tako i u Hrvatskoj.

Dr. Leka je uz prezentaciju iznio puno činjenica. U uvodnom dijelu rekao je kako se imunizacijom unosi antigen da bi stvorili antitijela koja će nas štititi od pojedinih bolesti, kada jednom organizam dođe u kontakt sa uzročnikom te bolesti. Cijepljenje se provodi ili sa živim oslabljenim mikroorganizmima, od dijelova ili umrtvljenim mikroorganizmima ili sa toksinima (npr. kod tetanusa). Aktivnom imunizacijom postiže se doživotna ili dugoročna zaštita. Cjepiva mogu biti i polivalentna, tako da se u jednom cjepivu daje više cjepiva, što smanjuje ponavljanje straha od uboda kod djece. Kako bi cijepljenje imalo učinak, cjepni obuhvat, dakle koliko je populacije cijepljeno, mora biti od 90, pa i preko 95% (npr. kod ospica). Smisao cijepljenja je da se dobije zaštita pojedinaca, te kolektivna zaštita, kao i da se prati epidemiologija nekih bolesti. Krajnji je cilj da se spriječi međunarodno širenje bolesti.

Cijepljenje se provodi prema programu, odn. kalendaru obveznog cijepljenja. U RH u obavezni kalendar cijepljenja ulazi: tuberkuloza, hepatitis, difterija, tetanus, pertusis (hripavac), dječja paraliza, ospice, zaušnjaci, rubela, influenca tipa B.

Dio predavanja dr. Leka posvetio je iznošenju podataka o padu broja oboljelih od pojedinih bolesti od vremena kada je cijepljenje uvedeno, te statističkim dokazima za te činjenice. Važno je spomenuti kako su neka cijepljenja uvedena vrlo davno, npr. protiv tuberkuloze i difterije 1948. g., dječje paralize 1961., ospica 1968. g. itd.

U završnom dijelu, predavač se osvrnuo i na nezaobilazno pitanje povezanosti cijepljenja i autizma. Dr. Leka iznio je kako su rađene brojne studije (od farmaceutskih kuća, vladinih institucija i neovisnih znanstvenika), te su izvedene metaanalize svih tih studija o povezanosti autizma i cijepljenja, koje su pokazale kako nema nikakve povezanosti. Zanimljiva je činjenica koako se o porastu autizma nije govorilo tada, kada je cijepljenje uvedeno, već tek sada, u novije vrijeme.

Ovo predavanje dalo je dobru, stručnu podlogu svim odgajateljima i stručnim suradnicima za pojašnjavanje osobnih dilema o ovoj temi, ali i zauzimanje jedistvenog stava ustanove o činjenici da je predškolska ustanova namijenjena zdravoj i redovito cijepljenoj djeci. Zamolili smo dr. Leku da ovu temu približi i roditeljima, te ćemo ga u svibnju ugostiti još jednom, kada priprema otvoreno predavanje i za sve roditelje, sadašnje i buduće korisnike usluga dječjih vrtića u Umagu.