Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama (”Narodne novine”, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju     (”Narodne novine”, br. 10/97,107/07 i 94/13), a nakon prethodne suglasnosti Gradskog vijeća Grada Umaga (Odluka Gradskog vijeća Grada Umaga o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu Odluku o…

STATUT (pročišćeni tekst)

Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag na svojoj 17. sjednici, održanoj  11. ožujka 2019. godine, utvrdilo je i donijelo pročišćeni tekst Statuta Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag.             Pročišćeni tekst Statuta obuhvaća Statut Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag od 30. ožujka 1998. godine, Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg…