PRAVILNIK o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika

  Na temelju članka 20. stavka 1. točke 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (“Narodne novine” broj 46/22) i članka 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag na sjednici održanoj dana 14. lipnja 2022. godine, donosi                    …

Pravilnik o ostvarivanju i načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja djelatnosti

Temeljem  članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (,,Narodne novine“, broj 111/18), članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj 95/19), članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika Grada Umaga-Umago KLASA:400-01/20-01/05;…