Registar ugovora i okvirnih sporazuma

U nastavku slijedi “Registar ugovora i okvirnih sporazuma” koji možete preuzeti na svoje računalo. Isti se nalazi u Microsoft Excel formatu kao i u .zip formatu, odnosno “zapakiran” je u .zip formatu, a sam dokument je Microsoft Excel file. Dokumente možete preuzeti na sljedećim poveznicama: Registar ugovora i okvirnih sporazuma – Preuzmi dokument Registar ugovora…

OBAVIJEST o izboru kandidata po natječaju

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Školska ulica 12 – 52470 Umag ( Umago ), p.p. 1 tel: ( 052 )  741 718,  634 908, fax: ( 052 ) 742 924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr KLASA:112-01/19-01/06 URBROJ: 2105/05-14-02-19-12 Umag, 12. ožujka 2019.   Na temelju članka 10. Zakona o pravu…

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka natječaja

Na temelju članka članka 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag/Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago donosi ODLUKU O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI POSTUPKA NATJEČAJA 1. Djelomično se obustavlja natječaj objavljen dana 25. veljače 2019. godine  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i…

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama (”Narodne novine”, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju     (”Narodne novine”, br. 10/97,107/07 i 94/13), a nakon prethodne suglasnosti Gradskog vijeća Grada Umaga (Odluka Gradskog vijeća Grada Umaga o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu Odluku o…

STATUT (pročišćeni tekst)

Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag na svojoj 17. sjednici, održanoj  11. ožujka 2019. godine, utvrdilo je i donijelo pročišćeni tekst Statuta Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag.             Pročišćeni tekst Statuta obuhvaća Statut Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag od 30. ožujka 1998. godine, Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg…

Natječaj za popunu radnog mjesta odgojitelja (m/ž)

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag/Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago raspisuje   NATJEČAJ za popunu upražnjenog radnog mjesta odgojitelja (m/ž)   1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, do…

Natječaj za popunu upražnjenog mjesta spremačice servirke (m/ž)

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag/Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago raspisuje   NATJEČAJ za popunu  upražnjenog radnog mjesta spremačice-servirke (m/ž)   1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, do…