Natječaj za popunu radnog mjesta spremačice – servirke (m/ž)

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag/Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago raspisuje   NATJEČAJ za popunu radnog mjesta spremačice-servirke (m/ž)   1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme,…

Natječaj za popunu radnih mjesta odgojitelja (m/ž)

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag/Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago raspisuje   NATJEČAJ za popunu radnih mjesta odgojitelja (m/ž)   2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme,…

Obavijest o izboru kandidata po natječaju

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3 – 52470 Umag ( Umago ), p.p. 1 tel: ( 052 ) 741 718, 634 908, fax: ( 052 ) 742 924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr KLASA:112-01/20-01/06 URBROJ: 2105/05-12-02-20-17 Umag, 4. kolovoza 2020. Na temelju članka 10. Zakona o pravu na…

Rezultati upisa u ped. 2020/21. g.

Poštovani roditelji, danas (ponedjeljak 03. kolovoz) objavljeni su rezulati upisa u pedagošku 2020/21. g., na Oglasnoj ploći vrtića (Centralni vrtić “Radost”, Labinska 3). Sva dodatna pitanja ili nejasnoće koje imate u vezi upisa, možete uputiti pedagoginji Barbari Mikluš, od 12. kolovoza osobno u vrtiću ili na: 091 1720153 ili na mail: barbaramiklus@gmail.com   Roditelji djece…