Poziv za dostavu ponude: mlijeko i mliječni proizvodi

Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag Školska ulica br. 12, 52470 Umag OIB: 38723194831 KLASA: 406-09/16-01/05 URBROJ: 2105/05-14-02-16-1 Umag, 16. veljače 2016.                                                                                                       -SVIMA-         POZIV NA DOSTAVU PONUDE   Naručitelj Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag pokrenuo je bagatelnu nabavu za robu: mlijeko i mliječni proizvodi,…

Poziv na dostavu ponude: smrznuta riba i riblji proizvodi

Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag Školska ulica br. 12, 52470 Umag OIB: 38723194831 KLASA: 406-09/16-01/04 URBROJ: 2105/05-14-02-16-1 Umag, 16. veljače 2016.                                                                                                -SVIMA-               POZIV NA DOSTAVU PONUDE   Naručitelj Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag pokrenuo je bagatelnu nabavu za robu:  Riba smrznuta i riblji proizvodi, za potrebe…

Poziv na dostavu ponude (svježi kruh, pekarski proizvodi…)

Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag Školska ulica br. 12, 52470 Umag OIB: 38723194831 KLASA: 406-09/16-01/03 URBROJ: 2105/05-14-02-16-1 Umag, 11. veljače 2016.                                                                                                                 -SVIMA-           POZIV NA DOSTAVU PONUDE   Naručitelj Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag pokrenuo je bagatelnu nabavu za robu: svježi kruh, pekarski proizvodi…

Poziv na dostavu ponude (meso i mesne prerađevine)

Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag Školska ulica br. 12, 52470 Umag OIB: 38723194831 KLASA: 406-09/16-01/02 URBROJ: 2105/05-14-02-16-1 Umag, 11. veljače 2016.                                                                                                                                                                                                   -SVIMA-         POZIV NA DOSTAVU PONUDE     Naručitelj Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag pokrenuo je bagatelnu nabavu za robu Nabava mesa i…

Plan nabave za 2016. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( ”Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14),  a sukladno Godišnjem financijskom planu Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag za 2016. godinu, Upravno vijeće na sjednici održanoj 21. siječnja 2016. godine donosi   PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU     Članak 1. Planom nabave za 2016.…

Financijski plan 2016.

 DJEČIJI VRTIĆ I JASLICE DUGA UMAG OIB: 38723194831 FINANCIJSKI  PLAN 2016. BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 10.988.920,00 Razdjel 01 OBRAZOVANJE 10.988.920,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI – PRORAČUN GRADA UMAGA 8.556.600,00 P0001 6711 Prihodi proračuna Grada Umaga za redovnu djelatnost 8.556.600,00 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE…

2. Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( ”Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14),  a sukladno Godišnjem financijskom planu Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag za 2015. godinu, Upravno vijeće na sjednici održanoj 12. studenoga 2015. godine donosi   2. IZMJENE I DOPUNE  PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU     Članak 1.…

Izmjene i dopune plana nabave za 2015. Godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( ”Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14),  a sukladno Godišnjem financijskom planu Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag za 2015. godinu, Upravno vijeće na sjednici održanoj 19. svibnja 2015. godine donosi   IZMJENE I DOPUNE  PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU     Članak 1.  …