Godišnji plan i program 2017/18

Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag Scuola materna e asilo nido „Arcobaleno“ Umago Školska ul. 12 52470 Umag   GODIŠNJI PLAN PREDŠKOLSKE USTANOVE USTANOVE DJEČJI VRTIĆ I JASLICE „DUGA“ UMAG ZA PEDAGOŠKU 2017/18   Umag, rujan, 2017. OSNOVNI PODACI O DJEČJEM VRTIĆU (osobna iskaznica vrtića)       Županija: Istarska Naziv ustanove: Dječji vrtić i…