2. izmjene i dopune plana nabave za 2016.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( ”Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14),  a sukladno Godišnjem financijskom planu Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag za 2016. godinu, Upravno vijeće na sjednici održanoj 7. prosinca 2016. godine donosi   IZMJENE I DOPUNE  PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU     Članak 1.  …

Izmjene i dopune plana nabave za 2016.g.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( ”Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14),  a sukladno Godišnjem financijskom planu Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag za 2016. godinu, Upravno vijeće na sjednici održanoj 30. lipnja 2016. godine donosi   IZMJENE I DOPUNE  PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU     Članak 1.  …

Poziv na dostavu ponude: prehrambeni artikli široke potrošnje

Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag Školska ulica br. 12, 52470 Umag OIB: 38723194831 KLASA: 406-09/16-01/08 URBROJ: 2105/05-14-02-16-1 Umag, 17. veljače 2016.                                                                                                       -SVIMA-       POZIV NA DOSTAVU PONUDE   Naručitelj Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag pokrenuo je bagatelnu nabavu za robu:  prehrambeni artikli široke potrošnje, za…

Poziv na dostavu ponude: Nabava smrznutog i konzerviranog voća i povrće

Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag Školska ulica br. 12, 52470 Umag OIB: 38723194831 KLASA: 406-09/16-01/07 URBROJ: 2105/05-14-02-16-1 Umag, 16. veljače 2016.                                                                                                                                                                                                   -SVIMA-         POZIV NA DOSTAVU PONUDE   Naručitelj Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag pokrenuo je bagatelnu nabavu za robu Nabava smrznutog i konzerviranog…

Poziv na dostavu ponude: Nabava svježeg voća i povrća

Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag Školska ulica br. 12, 52470 Umag OIB: 38723194831 KLASA: 406-09/16-01/06 URBROJ: 2105/05-14-02-16-1 Umag, 16. veljače 2016.                                                                                                                                                                                                   -SVIMA-       POZIV NA DOSTAVU PONUDE   Naručitelj Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag pokrenuo je bagatelnu nabavu za robu Nabava svježeg voća i povrća…

Poziv za dostavu ponude: mlijeko i mliječni proizvodi

Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag Školska ulica br. 12, 52470 Umag OIB: 38723194831 KLASA: 406-09/16-01/05 URBROJ: 2105/05-14-02-16-1 Umag, 16. veljače 2016.                                                                                                       -SVIMA-         POZIV NA DOSTAVU PONUDE   Naručitelj Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag pokrenuo je bagatelnu nabavu za robu: mlijeko i mliječni proizvodi,…

Poziv na dostavu ponude: smrznuta riba i riblji proizvodi

Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag Školska ulica br. 12, 52470 Umag OIB: 38723194831 KLASA: 406-09/16-01/04 URBROJ: 2105/05-14-02-16-1 Umag, 16. veljače 2016.                                                                                                -SVIMA-               POZIV NA DOSTAVU PONUDE   Naručitelj Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag pokrenuo je bagatelnu nabavu za robu:  Riba smrznuta i riblji proizvodi, za potrebe…

Poziv na dostavu ponude (svježi kruh, pekarski proizvodi…)

Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag Školska ulica br. 12, 52470 Umag OIB: 38723194831 KLASA: 406-09/16-01/03 URBROJ: 2105/05-14-02-16-1 Umag, 11. veljače 2016.                                                                                                                 -SVIMA-           POZIV NA DOSTAVU PONUDE   Naručitelj Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag pokrenuo je bagatelnu nabavu za robu: svježi kruh, pekarski proizvodi…

Poziv na dostavu ponude (meso i mesne prerađevine)

Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag Školska ulica br. 12, 52470 Umag OIB: 38723194831 KLASA: 406-09/16-01/02 URBROJ: 2105/05-14-02-16-1 Umag, 11. veljače 2016.                                                                                                                                                                                                   -SVIMA-         POZIV NA DOSTAVU PONUDE     Naručitelj Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag pokrenuo je bagatelnu nabavu za robu Nabava mesa i…

Plan nabave za 2016. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( ”Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14),  a sukladno Godišnjem financijskom planu Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag za 2016. godinu, Upravno vijeće na sjednici održanoj 21. siječnja 2016. godine donosi   PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU     Članak 1. Planom nabave za 2016.…