Predavanje o važnosti cijepljenja

Predavanje o važnosti cijepljenja u dječjoj dobi   U četvrtak 09. veljače u dvorani Centralnog vrtića održano je predavanje Cijepljenje – zašto se cijepimo?, koje je za više od 50 stručnih radnika vrtića „Duga“ i „Girotondo“ održao dr. med. Damir Leka, spec. epidemiologije, Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Dr. Leka volonterski…

Predstava “pismo Djedu Mrazu”

Pismo Djedu Mrazu 20. prosinac 2016.   U dvorani Centralnog vrtića „Duga“ u Umagu u prosincu je premjerno prikazana predstava Pismo Djedu Mrazu, koju je za djecu umaških vrtića „Duga“ i „Girotondo“ pripremila grupa mladih odgojiteljica iz vrtića „Duga“. Tekst priče napisala je odgojiteljica Maja Rašin, koja je glumila mamu, dok se u priči pojavljuju…

Program predškole

Dječji vtić i jaslice „Duga“ Umag Školska ulica 12 52470 Umag www.duga-vrtic.hr e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr             PROGRAM PREDŠKOLE za svu djecu školske obveznike u godini dana prije polaska u Osnovnu školu u trajanju od 250 sati godišnje     Autor: pedagog Barbara Mikluš, prof.              …

Pravilnik o upisu djece

Na temelju članka 35. stavak 1. alineja 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( “Narodne novine” broj 10/97., 107/07) i članka 46. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag – Scuola materna e asilo nido “Arcobaleno” Umago, a nakon prethodne suglasnosti Gradskog vijeća Grada Umaga, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica “Duga”…

2. izmjene i dopune plana nabave za 2016.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( ”Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14),  a sukladno Godišnjem financijskom planu Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag za 2016. godinu, Upravno vijeće na sjednici održanoj 7. prosinca 2016. godine donosi   IZMJENE I DOPUNE  PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU     Članak 1.  …